Våra trivselregler

Bakgrund
Man kan tycka att det är självklart för alla att behandla andra människor med värdighet och respekt men tyvärr är det inte alltid så. Och som andra föreningar och arbetsplatser har Skövde Musikteater sedan starten 2007 av och till fått in personer i föreningen som inte hållit sig inom ramen för det som ofta kallas värdegrund. Med anledning av detta har vi insett att vi måste arbeta aktivt för att säkerhetsställa god gemenskap och trivsel.
 
Ett första steg i detta är att tydliggöra vad föreningen står i denna fråga och var man kan vända sig om man har frågor kring detta eller känner sig felaktigt behandlad.
 
Vidare kommer varje ny och tidigare medlem att få ta del av våra regler och riktlinjer. Och det kommer vara lika viktigt att diskutera dessa vid första mötet inför en musikal (kollationering) som att läsa manus.
 

Regler och riktlinjer

  • Vi stöttar och hjälper varandra i med- och motgång
  • ”Laget går före jaget”        
  • Vi visar varandra respekt         
  • Vi använder ett vårdat språk         
  • Vi strävar efter att komma i tid och förberedda till repetitioner        
  • Vi meddelar i god tid när vi inte kan medverka vid repetitioner         
  • Vi reagerar och agerar om någon blir felaktigt behandlad        
 

Vid frågor om dessa regler och riktlinjer eller om någon känner sig felaktigt behandlad kontakta Niclas Johansson, producent. Telefon: 0763-132908.

Skövde den 31 mars 2018

Curt Kjéllen
Ordförande
Skövde Musikteater


 

Gemenskap

Repetition inför musikalen Emil i Lönneberga 2016. Foto: Anna Kuylenstierna, SN. Länk till artikeln med fler bilder samt film

Regissör Lena Frilund (1969 -2014) inför uppättningen av Skönheten och odjuret 2013: "... vill skapa delaktighet och engagemang, och inspirera människor till att tro på och utveckla sin egen förmåga"