Senaste nytt

2020 > 09

P.g.a. den pågående pandemin blir det svårt för oss att genomföra musikalen Emil i Lönneberga i februari - mars 2021. Vi planerar nu för att genomföra musikalen i början av 2022 i stället. Ta hand om er och förhoppningsvis ses vi i teatersalongen 2022!